Catalogus - Universiteit Leiden (2023)

In de catalogus staan de titels van (e-)boeken, tijdschriften, manuscripten, brieven en ander materiaal. Daarnaast zijn in de catalogus links naar miljoenen tijdschriftartikelen te vinden.

 • De catalogus bevat niet veel Nederlandstalige tijdschriftartikelen. Om artikelen in het Nederlands te vinden, is het handig om de subject guide Nederlandse artikelen zoeken te bekijken.
 • Om meer tijdschriftartikelen te vinden kunnen ook de vakspecifieke databases gebruikt worden, die in de catalogus te vinden zijn via ‘Find Databases’. Lees meer in desubject guide voor databases.

Simpele zoekopdrachten uitvoeren

De eenvoudigste manier om te zoeken is door één of meer woorden in te typen en op Search te klikken. Wanneer u naar een artikel op zoek bent, laat dan de tabAll content staan. Bij het zoeken naar een boek is het handig hier Leiden Collections van te maken. De catalogus is niet hoofdlettergevoelig.

Wat wordt doorzocht?

Standaard wordt All Content doorzocht, hierin staan (digitale) boeken, tijdschriften en artikelen, audiovisueel materiaal en Bijzondere Collecties. All Content doorzoekt Leiden Collections en Special Collections, plus informatie uit databases en Scholarly Publications (het repositorium van de Universiteit Leiden).

Leiden Collections is de catalogus van de UBL. Hierin staan alledigitale en geprinte boeken en tijdschriften in onze collectie. Onder dit tabblad staan bijna geen individuele artikelen. In Leiden Collections is het mogelijk te zoeken binnen alle bibliotheekcollecties of binnen één specifieke bibliotheek.

In Special Collections zijnalléén de materialen te vinden die beschikbaar zijn in de bijzondere collecties van de Universiteit Leiden, zoals manuscripten, vroege geprinte boeken, prenten, tekeningen, brieven, foto’s en kaarten.

Advanced search

Gebruik de Advanced Search optie om veelgebruikte velden te doorzoeken, zoekopties te combineren of zoekactie te beperken tot een specifiek type materiaal, taal of publicatiedatum.

In de Catalogus kan gezocht worden met behulp van:

 • Booleaanse Operatoren (And, Or en Not)voor het samenbrengen of uitsluiten van bepaalde termen.Let op: type deze altijd in hoofdletters.
 • Wildcards (* en ?): voor het zoeken naaralternatieve schrijfwijzen van een woord of zoeken naar meerdere woorden met dezelfde basis.
 • Dubbele aanhalingstekens ("...."): voor zoeken op een vaste woordcombinatie zoals "global warming".

Zoeken naar gedrukt materiaal

Wilt u alleen fysiek materiaal vinden, en dus geen digitale bronnen, kies dan onder Refine my results > availability voor Physical Items.

Materiaal aanvragen

Materiaal kan alleen aangevraagd worden wanneer ingelogd is met een ULCN- (bibliotheek)account in de catalogus. Klik op de Request-knop en kies een afhaallocatie. Lees meer op onze webpagina's over lenen.

Wanneer bij een boek onder Loan Policy library use only, reference only of not loanable staat betekent dit dat het boek niet uitgeleend wordt.

Boeken op de studiezaal

Een gedeelte van de collectie staat op studiezalen. Deze materialen zijn niet uitleenbaar. Bij zulke boeken staat op de detailpagina de knop 'Locate'. Klik op de knop voor informatie over de vindplaats van deze titel.

Remote access

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC hebben binnen en buiten het universitaire netwerk toegang tot digitale tijdschriften, boeken en databases. Gasten en alumni krijgen alleen binnen het netwerk toegang tot deze bronnen. Een uitzondering hierop zijn e-books aangeboden door ProQuest. Deze zijn alleen beschikbaar voor studenten en medewerkers van de Universiteit, ongeacht locatie.

Alumni kunnen vanuit huis gebruik maken van enkele databases, via de paginaLeiden Alumni Databases.

E-books

De meeste e-books waar de Universitaire Bibliotheken Leiden toegang toe geeft kunnen eenvoudig in de catalogus gevonden worden door op de titel te zoeken. Om alleen e-books te zien selecteer online access onder Availability en daarna (e-)books onder Resource Type.

Meer informatie: subject guide e-Books

Digitale tijdschriften

Voor het zoeken naar digitale tijdschriften in de catalogus: kies Journals onder Resource Type en Online Access onder Availability.

Een andere mogelijkheid is om Browzine te gebruiken, een app waarmee digitale tijdschriften gemakkelijk leesbaar zijn.

Databases

Beschikbare databases zijn te vinden via Database Search in de catalogus. Informatie over databases in het algemeen kan gevonden worden in de subject guide Databases.

Waarom inloggen?

Wanneer u inlogt in de catalogus kunt u de volgende dingen doen:

 • Gebruikmaken van fysieke bibliotheekdiensten, zoals materialenaanvragen, reserveren en verlengen.
 • Gevonden materialen en zoekopdrachten aan uw favorieten toevoegen (zie ook het onderdeel favorieten)
 • Notificaties voor uw zoekopdrachten instellen (zie ook het onderdeel favorieten)
 • Uw zoekgeschiedenis in de catalogus raadplegen (zie ook het onderdeel Geschiedenis)

Waarom uitloggen?
Uitloggen uit de catalogus is belangrijk, vooral op openbare computers, om ervoor te zorgen dat uw zoekacties privé blijven en dat niet iemand anders aan uw persoonlijke instellingen en gegevens kan komen.

Online access
Online access laat titels zien die online toegankelijk zijn. Wanneer een titel verschillende links heeft, klik dan een van deze links aan om de bron in een nieuwe pagina te openen.

Available
Met Get It kunt u gedrukte materialen aanvragen, of reserveren wanneer het materiaal al uitgeleend is.

Multiple versions
Wanneer er meer dan één editie van een titel is kunt u op see all klikken om de verschillende toegangsopties bekijken.

Check holdings
Soms wordt dit aangegeven bij een serie: wanneer u de titel van het resultaat aanklikt komt u uit op de detailpagina van de serie. Wanneer u onder details kijkt zult u de link individual volumes connected to this series vinden. Selecteer deze link om meer te weten te komen over de toegangsopties. Wanneer deze link er niet is, neem dan contact op met de bibliotheekbalie.

Resultaten zonder full text toegang
De catalogus geeft standaard alleen resultaten met toegang tot de volledige tekst. Kiest u onder de filters voor include records with no full access dan krijgt u ook resultaten te zien die niet in de collectie zitten, en waarvan dus alleen de bibliografische informatie beschikbaar is. Deze titels kunnen in andere bibliotheken beschikbaar zijn, en zijn dan vaak via het interbibliothecair leenverkeeraan te vragen.

No online access
Dit betekent dat er geen online toegang is tot deze bron. Waarschijnlijk staat in dit geval het filter Include records with no full access aangevinkt.

Een andere mogelijkheid is dat je de GetIt@Leiden-link hebt gevolgd vanuit een andere database. Deze link controleert of er online toegang is, maar garandeert dit niet. Zoek in dat geval op boek- of tijdschriftitel (niet op de titel van het artikel!) in de Catalogus om te zien of de bibliotheek de papieren editie heeft.

U kunt uw favorieten gebruiken om de titels die u tijdens uw sessie vindt te bewaren of sorteren. De favorieten vindt u onder het punaise-icoon rechtsboven in beeld.­­­

Door in uw zoekresultaten bij een titel op het punaise-icoon te klikken wordt de titel bij uw favorieten onder saved records toegevoegd. U kunt ook een volledige zoekopdracht aan uw favorieten toevoegen door onder de zoekbalk save query te selecteren. Deze vindt u vervolgens terug onder saved searches. Verder kunt u deze optie gebruiken om u op een zoekopdracht te abonneren, zodat u een email krijgt wanneer een nieuw resultaat voor uw zoekopdracht gevonden wordt.

Let op: Om uw favorieten voor toekomstige sessies te bewaren moet u ingelogd zijn.

Favorieten bekijken en labelen

U kunt labels gebruiken om uw favorieten te sorteren.

 • Ga naar Favorieten
 • Selecteer een of meerdere titels door op het nummer te klikken
 • Klik op ‘Add label’
 • Selecteer een label of maak een nieuwe aan

Uit uw favorieten verwijderen

Een titel is uit defavorieten te verwijderen door het punaise-icoonweer te selecteren. Vink de titels aan die u wilt verwijderen en klik vervolgens op het punaise-icoon bovenaan de pagina.

Inloggen

Voor het bekijken van de zoek- en leengeschiedenis is het nodig eerst in te loggen.

Zoekgeschiedenis

De zoekgeschiedenis is te vinden vinden onder 'Search history' (het klokje). Hier staan de zoekopdrachten van dehuidige sessie (als u niet ingelogd bent) en eerdere sessies (als u ingelogd bent).

Leengeschiedenis

U kunt uw leengeschiedenis inzien wanneer u ingelogd bent. Ga naar uw account en selecteer ‘My Loans’. Verander vervolgenshet filter 'Current Loans' in 'Loan History'.

Op woensdag 9 augustus 2023 wordtde catalogus van de Universitaire Bibliotheken Leidenvoorzien van een nieuwe interface (PrimoVE).

Wat verandert er?

De opmaak en indeling van de catalogus blijven grotendeels hetzelfde. Direct zichtbare veranderingen zijn onder andere de nieuwe aanvraagknop en de extra informatie bij de items.

Met deze update wordt het onder andere gemakkelijker om naar databases te zoeken en ze te raadplegen via de catalogus. Ook het zoeken naar en binnencollegeplanken(course reserves) wordt eenvoudiger.

Waar moet ik op letten?

 • Saved searches en zoekgeschiedenis
  Saved searches(bewaarde zoekacties) en uw zoekgeschiedenis kunnen niet worden overgezet naar de nieuwe interface. Mocht u in de afgelopen twee jaar zoekacties hebben opgeslagen, dan sturen wij u hierover een e-mail met meer informatie.

 • Saved records
  Saved records(bewaarde titels) worden automatisch overgezet naar de nieuwe omgeving.

 • Links naar titels
  De permalinks naar titels in de catalogus blijven gelijk. Dit zijn de links diete zien zijnwanneershare linkwordt aangeklikt bij een gevonden titel. Opgeslagenof gedeeldelinks uit de adresbalk van uw browser kunnen worden vervangen door permalinks, of door nieuwe links na de update van9 augustus.

 • Database Search
  Database Search is de nieuwe manier om databases te ontdekken, geïntegreerd in de catalogus. Het vervangt de oude Find Databases-website. De integratie zorgt voor een soepeler en meer samenhangende ervaring bij het verkennen van databases en elektronische bronnen. Links naar zoekacties in Find Databases zullen na 9 augustus naar de catalogus doorverwijzen. Links naar specifieke databases zullen nog geruime tijd blijven werken, maar het gebruik van permalinks uit de nieuwe catalogus wordt aanbevolen voor betere toegang op de lange termijn.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig, of heeft u vragen naar aanleiding van de nieuwe interface? Neem contact met ons op viaStel een vraag.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 10/04/2023

Views: 5562

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.